|
|
|
|
|
Norge
StreetDir.info - Din gatekatalog

Sykehus

I omgivelsene til «Løentorget» har vi funnet 79 treff i kategori Sykehus. Her er de 30 treffene som ligger nærmest Løentorget:

Raffiner søket:
Åpnet:
Kategori:
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Webside:
Åpningstider:
Mandag 7:00 til 19:00
Tirsdag 7:00 til 19:00
Onsdag 7:00 til 19:00
Torsdag 7:00 til 19:00
Fredag 7:00 til 19:00
2Veum (Sykehus)
4 km
Brønnerødveien 49
1615 Norge
[Advarsel: ubekreftet adresse. Hva betyr det?]
3Legevakt (Sykehus)
4 km
Jens Wilhelmsensvei 1
1607 Norge
[Advarsel: ubekreftet adresse. Hva betyr det?]
10 km
Kalnesveien
1712 Norge
[Advarsel: ubekreftet adresse. Hva betyr det?]
Kjærlighetsstien 30
1767 Norge
[Advarsel: ubekreftet adresse. Hva betyr det?]
6Iddebo sykehjem (Sykehus)
28 km
Kongleveien 15A
1769 Norge
[Advarsel: ubekreftet adresse. Hva betyr det?]
29 km
Peer Gynts Vei 78
1593 Norge
[Advarsel: ubekreftet adresse. Hva betyr det?]
32 km
Øreveien 7
3120 Nøtterøy
Webside:
http://www.nott­eroy.kommune.no­/tema-og-tjenes­ter/helse-og-so­sial/smidsrod-helsehus/
Håkon V gate 14
3126 Norge
[Advarsel: ubekreftet adresse. Hva betyr det?]
Skiringsgaten 9A
3126 Norge
[Advarsel: ubekreftet adresse. Hva betyr det?]
34 km
Kjernåsveien 13 A
3142 Vestskogen
46 km
Granheimveien 937
3158 Norge
[Advarsel: ubekreftet adresse. Hva betyr det?]
Larvik Sykehus (Sykehus)
58 km
Greveveien 16
3256 Norge
[Advarsel: ubekreftet adresse. Hva betyr det?]
Kysthospitalet (Sykehus)
61 km
Kysthospitalveien 61
3290 Norge
[Advarsel: ubekreftet adresse. Hva betyr det?]
Valhallaveien 66
1410 Norge
[Advarsel: ubekreftet adresse. Hva betyr det?]
Sunnaas Sykehus (Sykehus)
70 km
Bjørnemyrveien 9
1453 Norge
[Advarsel: ubekreftet adresse. Hva betyr det?]
72 km
Strandveien 35
1390 Norge
[Advarsel: ubekreftet adresse. Hva betyr det?]
Drammen sykehus (Sykehus)
73 km
Welhavens gate 28
3045 Norge
[Advarsel: ubekreftet adresse. Hva betyr det?]
73 km
Welhavens gate 28
3045 Norge
[Advarsel: ubekreftet adresse. Hva betyr det?]
Lier Sykehus (Sykehus)
75 km
Stokkeveien 32
3403 Norge
[Advarsel: ubekreftet adresse. Hva betyr det?]
75 km
Ryenstubben 3
0679 Norge
[Advarsel: ubekreftet adresse. Hva betyr det?]
76 km
Gamleveien 104
1470 Norge
[Advarsel: ubekreftet adresse. Hva betyr det?]
Grønland 30
0188 Oslo
Webside:
http://www.hels­eetaten.oslo.ko­mmune.no/folkeh­else/smittevern­/vaksinasjonsst­eder_reisevaksine_og_tube...
77 km
Akersgata 30
0176 Norge
[Advarsel: ubekreftet adresse. Hva betyr det?]
Oslo Legevakt (Sykehus)
77 km
Storgata 40
0182 Oslo
E-post:
postmottak@hel.oslo.kommune.no
Webside:
http://www.lege­vakten.oslo.kom­mune.no/
77 km
Solheimveien 11
1470 Norge
[Advarsel: ubekreftet adresse. Hva betyr det?]
78 km
Frederik Stangs gate 11
0176 Oslo
[Advarsel: ubekreftet adresse. Hva betyr det?]
Sykehuseveien 25
1478 Lørenskog
E-post:
postmottak@ahus.no
Webside:
http://www.ahus­.no/
Åpningstider:
24/7
Sykehusveien 25
2010 Norge
Webside:
http://www.ahus­.no/omoss/avdel­inger/skadelege­vakt/Sider/enhet.aspx
Åpningstider:
Mandag til Søndag 08:00 til 23:00
78 km
Håvundvegen 17
3732 Norge
[Advarsel: ubekreftet adresse. Hva betyr det?]
Det mangler en oppføring i lista?
Før opp ditt firma, din forening eller din praksis i StreetDir.info-katalogen, helt kostnadsfritt.
Raffiner søket:
Åpnet:
Kategori:

 

 

* Ubekreftede adresser: For enkelte av oppføringene i katalogen mangler vi dessverre en bekreftelse på at adressen er riktig. I disse tilfellene har vi hentet eller beregnet adressen, m.v., fra områdedataene. Disse oppføringene har vi merket deretter. Skulle du ønske å søke opp en av disse adressene, bør du først orientere deg på kartet om plasseringen til oppføringen og eventuelt rådføre deg med ytterligere kilder.

** gjennomsnittlig pris per natt